TwitterFacebook

Coaching

Elk mens heeft de beschikking over een eigen systeem van talenten en eigenschappen. In persoonlijke ontwikkeling draait het voor mij om bewustwording van die eigenheid en het uitdragen daarvan.

Om jezelf te leren kennen is het nodig om de weg naar binnen te gaan. Dat betekent dat je jezelf aan durft te kijken met al wat mooi en minder mooi is. Dat wat goed is, maak je groter. En dat draag je met trots uit. Je zorgt dat je beter wordt in wat je al goed kunt. Dat waar je niet goed in bent en wat je minder mooi maakt, krijgt erkenning voor wat het is. Je maakt het zichtbaar, zonder oordeel. En kijkt hoe je jouw talenten in kunt zetten om een positieve verandering te bewerkstelligen in de verbeterpunten die je hebt. Hetzelfde geldt voor een systeem van talenten en eigenschappen binnen een team dat opgebouwd is uit individuen met persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen.

De sleutelbegrippen in de coachingstrajecten die ik begeleid zijn “verbinding” en “praktisch handelen”. Verbinding met jezelf, is nodig om inzichten te krijgen en je persoonlijk te kunnen ontplooien. Verbinding in een team is nodig om alle talenten en eigenschappen op elkaar af te kunnen stemmen, zodat een ieder een rol krijgt waarin hij het best tot zijn recht komt. En waardoor een organisatie kan groeien.

Inzichten zijn prachtig en nodig, maar zonder praktisch handelen komt het niet tot het realiseren van doelen. In de trajecten die ik begeleid, worden inzichten gekoppeld aan praktische uitvoerbaarheid en verbetering in het dagelijks functioneren.

be-LeeF heeft een aanbod voor: